Föregående bild
Nästa bild

Vandring

I Tåkerns naturreservat finns fyra besöksområden. Två av dessa områden har vandringsleder. Läs mer och se karta över sjön och besöksområdena på sidan om Tåkerns naturresevat på Länsstyrelsen Östergötlands hemsida. Stora delar av sjön är otillgänglig på grund av fuktiga strandängar och täta strandskogar men vid besöksområdena finns spänger, stigar och torn som gör det lätt att upptäcka Tåkern. Under häckningstid (1 april till 30 juni) är det inte tillåtet att lämna vandringslederna eftersom det kan störa häckande fåglar. Regler för vad som gäller vid övernattning eller vandring under fågelskyddsperioder finns att läsa på sidan för regler i reservatet

Vandring vid Tåkerns kanal

Vid Tåkerns utlopp, Tåkerns kanal, finns besöksområdet Svälinge som ligger på Tåkerns norra sida. Från parkeringen startar en vandring om cirka två kilometer, den passerar strandskog, strandäng och går utmed vassen längs Tåkerns kanal. Längst ut finns ett fågeltorn med flera våningar, här går det att få fantastiska upplevelser inte minst i skymningen om hösten när gäss och tranor kommer inflygandes för övernattning. 

Vassvandring

Från naturum startar kortare och längre vandringsleder, alla går genom vassen, något som gör Tåkern unik. Få en mycket speciell upplevelse genom att gå ut på spångade leder i vassarna. Prinsessan Estelles sagostig och Strandpromenaden är kortare om cirka 700 meter. Båda dessa är tillgänglighetsanpassade och går att ta sig runt med rullstol, rullator eller barnvagn. En lite längre vandring, Vassleden, om totalt cirka fyra kilometer utgår från naturum, följ den spångade leden ut över strandängarna för att sedan gå in i den nästan magiska vassmiljön. Längst bort på vandringsleden finns ett fågeltorn, fikabord och kalkfuktäng. Nästan hela leden är spångad och det krävs inte stövlar. Kom ihåg att leden går igenom en betesmark så undvik att gå förbi de betande djuren med hund.

Vandringsleder vid Naturum Tåkern (pdf)