Regler i reservatet

Vad gäller när du besöker Tåkerns naturreservat? I naturreservat är allemansrätten begränsad. Här kan du ta del av de regler som gäller när du vistas här i naturen. Reglerna finns för att både växter, djur, fåglar och människor ska trivas här i många år framöver.

Här Får du gå

Stora delar av reservatet är fågelskyddsområde under perioden 1 april till 30 juni. Då häckar fåglarna och du får ej beträda sjön eller strandängarna runt om sjön. 

Det är helt okej att vandra längst markerade leder, i fågeltorn och parkeringar under hela året. Men du får inte lämna vandringsleden och gå ner i strandkanten eller ut på strandängen under tiden det är fågelskydd. Då riskerar du nämligen att trampa på fågelbon och störa fågellivet. 

Inventeringar eller andra vetenskapliga studier kan beviljas tillstånd till vistelse av Länsstyrelsen. 

Markägare eller jordbruks- och fiskearrendatorer är undantagna förbudet.

Här får du elda

Du får bara göra upp eld på särskilt iordningsställda grillplatser. Det finns grillplatser vid parkeringen vid naturum Tåkern och vid fågeltornet i Svälinge på Tåkerns norra sida. Observera att det ibland kan råda eldningsförbud även i iordningställda grillplatser om brandrisken är stor, detta skrivs i så fall ut på Länsstyrelsen Östergötlands hemsida. 

HUND I RESERVATET

Liksom i de flesta naturreservat måste du året runt hålla hunden kopplad när du promenerar vid Tåkern. 

Det finns leder som går genom betesmarker. Där går i regel nötdjur från ungefär maj till oktober. Betesdjuren tycker ofta det är hotfullt med hundar. De kan därför utgöra en risk för både dig och din hund. Undvik därför helst att gå med hund i hagar där det går djur. 

Besöksområdet närmast naturum är fritt från betande djur, exempelvis går Prinsessan Estelles sagostig utanför betesmark. Om hunden inte är en servicehund får den hålla sig utanför själva naturumhuset.

TÄLTNING

Vill du tälta i reservatet får du göra det i en natt. Notera att under perioden 1 april till 30 juni är det ej tillåtet att beträda områden utanför Tåkerns fyra besöksområden. Det betyder att tältning avgränsas till omgivningen i nära anslutning till parkeringarna som finns vid besöksområdena. Orsaka ingen skada på naturen och ta med dig alla dina saker och ditt skräp hem, eller släng det i något av de utställda sopkärlen.

Fiske

Det är inte tillåtet att fiska i Tåkern.

Det är heller inte tillåtet att framföra motordriven båt eller farkost i vatten annat än elmotordriven. Länsstyrelsen kan medge tillstånd till användande av motorbåt för områdets skötsel och tillsyn eller annat särskilt ändamål.

Under perioden 1 april-30 juni är det inte tillåtet att vistas utanför besöksområdena eller utvisade vandringleder, därför är det då inte tillåtet att paddla eller ro på sjön utan tillstånd. Efter den perioden är det tungt att ta sig fram på sjön eftersom växtligheten ofta är kraftigt och vattenståndet lågt. 

Om du ser personer ute på sjön har de fått tillstånd från markägare och/eller länsstyrelsen att exempelvis genomföra forskning. 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.