Boka gratis skolmaterial

Ska du och din klass besöka oss på egen hand? Då kan ni boka en av våra skollådor eller vår holkutmaning genom att skicka ett mail till naturum.takern@lansstyrelsen.se. Ange vilken skola och årskurs samt vilken tid ni vill låna materialet (max 2 timmar/klass). Vi skickar en bekräftelse om lådan eller holkutmaningen finns tillgänglig er önskade tid. Det är gratis och det ingår en kort genomgång av hur man använder materialet.

Fågellådan

Vill ni testa på att fågelskåda vid fåglarnas sjö Tåkern? Kikarlådan innehåller:

  • Ca 25 st kikare
  • 2 st fågelböcker (finns fler om ni vill ha)
  • 2 st krysslistor (som ni får ta med er hem)

Småkrypslådan

En solig vår- eller höstdag är det mycket som flyger och kryper utanför naturum. Småkrypslådan innehåller:

  • 5 st lufthåvar (för att fånga insekter i luften)
  • 5 st slaghåvar (för att fånga insekter bland växter)
  • 5 st vannor
  • 10 st luppburkar
  • 2 st större genomskinliga lådor
  • Böcker om trollsländor, spindlar, fjärilar, bärfisar, gräshoppor m.fl.

Holkutmaningar

I Tåkerns strandskog gömmer sig några holkar som ni får i uppdrag att hitta och ta er in i. Alla holkarna är byggda på olika sätt och att ta sig in i holken blir en övning i både samarbete och förståelse för hur den är uppbyggd. I holken kan vi lägga i olika utmaningar (som alla har koppling till att bli mer närvarande i naturen, till exempel stubbsittning, tre kottar i rad, övning på att låta alla komma till tals). Utmaningarna är i grunden gjorda för familjer men vi tror att de kan fungera lika bra för elever med pedagoger. Ni kan också lägga in egna uppdrag/frågor till eleverna i varje holk.