Ulla Larsson
Fotograf: Ulla Larsson

Tillgänglighet

Hela besöksområdet inklusive utställningen är till stor del tillgänglighetsanpassat. Mer information om de olika delarna av besöksområdet kan du läsa om nedan. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss och ställa frågor inför ditt besök.

Här finns bilder och texter om naturum och området samt visuella rundturer i Google maps.

Parkering

Det finns en parkering för personer med rörelsehinder. När du kör ner mot naturum ligger den stora parkeringen till höger, då svänger du istället till vänster längs åkerkanten och följer vägen tills du ser anvisningar om parkering. Från den parkeringen till naturum är det knappt 100 meter till naturums entré och ungefär 50 meter till både fågeltorn och ledstarter.

Har man svårt att röra sig går det också bra att köra hela vägen fram till naturumhuset, till exempel med färdtjänst, för av- och påstigning.

Naturumhuset

När naturum har öppet finns det alltid möjlighet att få hjälp av naturums personal för att upptäcka utställningen och naturen utanför. För att ta dig in till naturum finns både en trappa och en bred ramp med räcke. Entrédörrarna har dörröppnare och låg tröskel. 

Hundar är inte tillåtna inne i naturum men ledarhundar och assistanshundar är alltid välkomna. 

Från vårt panoramafönster inne på naturum kan du blicka ut över reservatet. Här finns även justerbara tubkikare som du kan använda för att skåda fågel. Utställningsmontrarna och de interaktiva delarna av utställningen är gjorda så att de går att använda av till exempel vuxna, barn och personer som använder rullstol. Det finns också möjlighet att lyssna på de texter som finns i utställningen genom att scanna en QR-kod med telefonen. I filmrummet finns en hörslinga. Hörslingan fungerar till våra filmer men inte till föredragshållare. Det finns också möjlighet att få textning på svenska för filmen om Tåkern. Naturum har gott om öppna ytor för till exempel barnvagnar.

Toaletter

Vid naturums parkering är toaletterna öppna dygnet runt större delen av året, en av dessa är tillgänglighetsanpassad. I byggnaden mellan fågeltornet och naturum finns också en tillgänglighetsanpassad toalett som är öppen året runt, dygnet runt. När naturum har öppet finns två toaletter tillgängliga inne på naturum. En av dessa är tillgänglighetsanpassad. Det finns skötbord på alla toaletter med tillgänglighetsanpassning. 

Besöksområdet

Besöksområdet består av stigar och ytor med stenmjöl eller spångad led som gör det lätt att ta sig fram på. Flera picknickbord i besöksområdet har förlängd bordsskiva som passar för de som använder rullstol. 

Prinsessan Estelles sagostig och strandpromenaden är tillgänglighetsanpassade liksom de första 600 meterna på vassleden. Alla dessa leder har stenmjölsgångar eller spänger som gör det lätt att ta sig fram på. Spängerna har en kant eller ett staket. När det är blött i naturen kan stenmjölsgångarna bli leriga på några ställen. 

Det går att ta sig till första våningen i fågeltornet med rullstol, rullator eller barnvagn längs en 150 meter lång ramp som har flera plan för vila.