Fågelskådning

Tåkern är känd som en av norra Europas viktigaste fågelsjöar. Inte mindre än 280 fågelarter har siktats vid Tåkern, och vissa av arterna rastar i 10 000-tal i sjön. Det är framför allt under hösten som det samlas mängder av gäss, tranor och simfåglar i sjön. Då är också antalet skäggmesar som högst i vassarna. Totala antalet fågelindivider i september-oktober månad överstiger 100 000 fåglar!

Skåda fågel

Några av de 280 fågelarterna ser man oftare än andra. Vad just du ser vid Tåkern vid ditt besök beror så klart på många saker, även din goda tur och skicklighet. 

När naturum har öppet kan du låna kikare gratis och få tips på vad som finns att upptäcka just nu.  Bästa tipset är att hålla korpgluggarna öppna, ha tålamod, och kom till Tåkern ofta, vid alla årstider och i alla väder!

Kolla gärna på filmen ”Bli fågelskådare på fem minuter”. 

Fåglar året runt

Det går att se fåglar året runt vid Tåkern även om de flesta flyttar, en kortare eller längre sträcka. Några av dem, som staren, tofsvipan, bofinken och rödhaken är väderflyttare, de anländer med våren. Andra beger sig långt söderut, söder om Saharas öken, till Västafrika eller ännu längre. Dit flyttar sångare, den bruna kärrhöken och fiskgjusen. 

Varje årstid finns något att se. På våren kommer alla flyttfåglar tillbaka och det blir liv och rörelse (och fågelsång) i sjön, vassen och i strandskogen, vill du se som flest olika fåglar är det på våren du ska besöka Tåkern. Sångare, rördrommar, skrattmåsar, gäss och änder ger en mäktig ljudkuliss. Sommaren använder fåglarna till att häcka, nu tystnar fåglarna allt mer för att fokusera på att föda upp sina ungar. Under hösten samlas det som flest fåglar vid Tåkern. Tiotusentals fåglar samlas för att vila och äta upp sig inför flytten söder ut. Tranor, gäss, änder, sothöns och doppingar finns i mängder. Skäggmesen är en karaktärsfågel som ses lättast på hösten. På vintern när isen lägger sig är det som lättast att se havsörn. Också blå kärrhök, fjällvråk och varfågel är typiska vinterfåglar. Fågelmatningar är bra för vinterskådning också. 

Fåglar vid Tåkern

På artportalen.se går det att se vilka fåglar som har setts vid Tåkern, följ länken nedan för att se vad som setts de senaste dagarna. Visst finns det typiska Tåkernfåglar som du nästan alltid får syn på, men de växlar mellan årstiderna och platsen du är på. Runt 130 arter häckar inom naturreservatet. Samlade observationer från artportalen utgör närmare 200 arter per år.