Salamnader i hand

nyhetsbrev för lärare

Naturum Tåkern har ett nyhetsbrev för lärare. Börjar du prenumerera på nyhetsbrevet får du:

  • Erbjudanden om att delta i våra projekt som vi sökt pengar för (det kan till exempel innebära gratis buss och/eller guidning för din klass vid naturum Tåkern).
  • Tips om lovaktiviteter hos oss (till exempel via utskriftvänliga affischer som ni kan sätta upp på skolan).
  • Information om vårt skolutbud och hur vi kan vara en resurs för er lärare.
  • Tips och inspiration till bra utomhuspedagogiska aktiviteter som ni kan göra med er klass på skolgården.