Föregående bild
Nästa bild

Fiska

Det är inte tillåtet att fiska i Tåkern för vem som helst. Markägare och deras familj, arrendator eller hyresgäst får fiska i sjön. Får du markägarens tillstånd att fiska i sjön är det tillåtet så länge du gör det utanför den period då det är tillträdesförbud, se nedan. 

Det är inte tillåtet att framföra motordriven båt eller farkost i vatten annat än elmotordriven. Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd till användande av motorbåt för områdets skötsel och tillsyn eller annat särskilt ändamål.

Under perioden 1 april-30 juni är det inte tillåtet att vistas utanför besöksområdena eller markerade vandringleder, därför är det då inte tillåtet att paddla eller ro på sjön utan tillstånd. Efter den perioden är det tungt att ta sig fram på sjön eftersom växtligheten ofta är kraftigt och vattenståndet lågt. 

Om du ser personer ute på sjön kan det vara markägare, arrendatorer eller så har de fått tillstånd från markägare och/eller Länsstyrelsen för att exempelvis genomföra forskning.