Fotograf: Rolf Jansson
Fotograf: Rolf Jansson

Hitta hit

Naturum Tåkern ligger vid Tåkerns södra strand, i Glänås besöksområde, Ödeshögs kommun. Se karta nedan. Det är bara några kilometer till naturum från E4:ans avfart i Väderstad. Det finns en stor parkering vid naturum för bilar, bussar och husbilar. 

En kort promenad från parkeringen genom strandskogen tar dig till naturum Tåkern. 

Besöksadress

Naturum Tåkern
Glänås besöksområde 1
596 95 Väderstad

0144-53 51 55

Cykla till naturum

Runt Tåkern löper en liten asfalterad väg som är trevlig att cykla. Tips på lokala cykelleder finns på UpplevVadstenas webbplats

Med bil från E4

Tag avfart 107 från E4 mot Väderstad. Om du kommer från E4 södergående sväng höger mot Gränna-Ödeshög/Tåkern, efter 800 meter tag vänster i rondellen. Kommer du från E4 norrgående, följ vägen i cirka en kilometer och tag sedan vänster i rondellen. Efter 4,9 kilometer sväng höger mot Kyleberg och naturum Tåkern. Kör 1,8 kilometer, sväng vänster. Kör ytterligare en kilometer, sväng höger på grusvägen och kör 800 meter till naturums parkering som kommer på höger sida. 

Med bil från turistvägen Gränna-Ödeshög-Vadstena

Strax norr om Väversunda bärodling, sväng mot Väversunda kyrka och naturum Tåkern. Kör 8,9 kilometer, sväng vänster mot naturum Tåkern, parkering efter 800 meter. 

MED GPS

För att hitta till parkeringen vid naturum via GPS/kartapp i din telefon, skriv in dessa koordinater (WGS84) i sökrutan: 58.33139, 14.82348

För att hitta till parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga via GPS/kartapp i din telefon, skriv in dessa koordinater (WGS84) i sökrutan: 58.33247, 14.82100

Med buss

Vill du besöka naturum med buss?

Från Mjölby resecentrum tar du buss 665/664 mot Ödeshög/Hästholmen och stiger av i Kyleberg. Därifrån är det 4 kilometer att gå till naturum. 

Du kan även boka närtrafik hos Östgötatrafiken. Du kan resa med närtrafik på vardagar mellan 9-12.30 samt 17-22 samt lördagar, söndagar och röda dagar klockan 9-17. Närtrafik bokas på telefonnummer 0771-711020 senast två timmar innan avresa. Du kan resa till naturum Tåkern med närtrafik från Ödeshög torget, eller Röks lanthandel.