Robin Ekberg
Fotograf: Robin Ekberg

Tälta

Vill du tälta i reservatet får du göra det i en natt. Notera att under perioden 1 april till 30 juni är det ej tillåtet att beträda områden utanför Tåkerns fyra besöksområden. Det betyder att tältning avgränsas till omgivningen i nära anslutning till parkeringarna som finns vid besöksområdena. Orsaka ingen skada på naturen och ta med dig alla dina saker och ditt skräp hem, eller släng det i något av de utställda sopkärlen.