Foto: Ängshök fotograferad av Stefan Åström.

Föredrag: Ängshökar i Östergötland

Peter Berry berättar om den vackra men ovanliga rovfågeln ängshök. Peter har under flera år inventerat ängshök och kommer under föredraget berätta om hur det har gått för ängshöken i Östergötland under året samt om fågelskyddsarbetet kring arten. Med förändrad naturvårdspolitik följer förändrade villkor för de ideella krafter som verkar för bland annat ängshökens fortlevnad i landskapet.

Vi bjuder alla som går på föredraget på kaffe och te från 13:00.

Föredraget är ett samarrangemang med Östergötlands ornitologiska förening.

Tid: 22 september klockan 14:00 – cirka 15:00.
Kostnad: Gratis.
Plats: I filmsalen inne på naturum.

Foto: Stefan Åström.

Datum

22 sep 2024

Tid

14:00 - 15:00
Kategori